7.10.2019… úspěšní absolventi zkoušek

Bertrand Bohemian 27.7 – Zkoušky z vodní práce 1.cena, 5.8 Lesní zkoušky

Aurora 24.8 – Lesní zkoušky 1. cena

Alma 5-6.10 – VGP – Všestranné zkoušky